مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای دسته ’ داغ2 ‘

DP – CD – DI در خط خونی اسب تروبرد چیست؟

۱۳ بهمن ۱۳۸۸

با سلام حضور کاربران محترم پیرو کامنت ارسالی توسط یکی از بازدیدکنندگان ناشناس سئوالی در مورد کدهای فوق مطرح گردید که پاسخ این سئوال بطور ضمنی توسط آقای نوید نوین باهران که بسیار پژوهشگر در ارتباط با مسایل مربوط به اسب نژاد تروبرد هستند داده شد و ایشان پس از چندین روز تلاش مداوم زحمت [...]