مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای دسته ’ داغ4 ‘

SEATTLE SLEW (سیاتل اسلو)

۲۰ شهریور ۱۳۸۸

برای بیش از ۲۸ سال است که توانایی و فضائل اسلو به نحوی بی همتا در میادین کورس جریان دارد. در این مدت ما متعجب از اینیم که او تنها برنده جایزه ۳ جام (TRIPLE CROWN) می باشد که هیچ یک از رقابت های خود را نباخته است (UNDEFEATED) سیاتل اسلو در ۱۵ فوریه (زمستان) [...]