مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای مرداد ماه ۱۳۸۹

خداحافظی با سلیقه

بدست • ۵ مرداد ۱۳۸۹ • دسته: اخبار اسبدوانی ایران

امروز دوشنبه ۸۹/۵/۴ در ساعت ۱۴ علیرغم اقدامات دامپزشکی انجام گرفته متاسفانه مادیان سلیفه درگذشت. او علاوه بر این که خودش قهرمان ۲ ساله های میدان بود ، مادر قهرمانان و ستارگانی همچون دلبر ، افشانک ، پرپا ، عروسک ، سیلواگلد ، مرجانه و ریحانا بود که تمامی کره های او موفق به کسب [...]