مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای شهریور ماه ۱۳۸۹

فیلم های قهرمانی پانته آ و بیونسه در هفته سوم مسابقات تابستانه تهران ۸۹

بدست • ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ • دسته: اخبار اسبدوانی ایران

در این هفته توانستیم تا حدودی جبران نتایج بد هفته های گذشته را بنماییم و با شرکت دادن دو راس مادیان به نامهای بیونسه و پانته آ ۲مقام اول را کسب نمودیم . نکته مهمتر برایم این بود که چابکسوار جدیدمان که از شروع مسابقات تهران با ما همکاری مینماید یعنی آقای قربان محمد اودک [...]اعتراضیه آقای دکتر بردبار از طرف هیات تهران به مطالب این سایت و بنده

بدست • ۳ شهریور ۱۳۸۹ • دسته: اخبار اسبدوانی ایران

ظاهرا هیئت تهران از اینکه مردم از طریق این سایت اطلاع رسانی میشوند ناراحت شدند و از مواردی که در اینجا صحبت شده دفاع نموده اند و تمامی تلاش خود را نموده اند تا از ایراداتی که متوجهشان است دفاع نمایند. تصویر نامه ایشان در زیر موجود است ، با دقت بخوانید و قضاوت نمایید. [...]