مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای شهریور ماه ۱۳۹۱

هوالباقی

بدست • ۶ شهریور ۱۳۹۱ • دسته: اخبار اسبدوانی ایران

جناب آقای دکتر واردی درگذشت برادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض مینماییم و برای آن مرحوم طلب غفران و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت داریم.