مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

بایگانی برای بهمن ماه ۱۳۹۱

همه اسبها را عاشقانه دوست دارم

بدست • ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ • دسته: اخبار اسبدوانی ایران

مصاحبه در مجله دنیای ورزش – شماره ۱۹۹۸ – نهم بهمن ماه ۱۳۹۱