مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

اولین مادیان که مادر و خواهر برنده گروه۱ دارد به همراه ۲ مادیان دیگر به هورس ایران آمدند.

۱۸ اسفند ۱۳۹۰
امروز ۹۰/۱۲/۱۸ سه راس مادیان جدید که از اصطبل شیخ احمد راشد المکتوم خریداری شده بودند به باشگاه هورس ایران در مشهد رسیدند و زندگی در خانه جدید را آغاز نمودند.
SHELFAH ( شلفا ) : اولین مادیانی که به ایران وارد شده است و مادر و خواهر گروه ۱ برده دارد ، این مادیان تولید مزرعه دارلی ایرلند میباشد ، بهترین ریتینگ کسب شده توسط او ۸۴ میباشد . قیمت کشش  پدر او SELKIRK  در سال ۲۰۱۱ مبلغ ۲۰۰۰۰ پوند بوده است .
مادر او PASS THE PEACE برنده گروه ۱ در نیومارکت در مسافت ۱۲۰۰ متر میباشد ، همچنین EMBASSY خواهر او برنده گروه ۱ در نیومارکت در همان مسافت ۱۲۰۰ متر میباشد .
ب
رای دیدن خط خونی شلفا اینجا کلیک کنید.

SHELFAH

MEYDAN ROAD ( میدان رود ) : کره یکی از بهترین پسران سیلمی دانزیگ به نام ISHIGURU
برای دیدن خط خونی میدان رود اینجا کلیک کنید.

MEYDAN ROAD

PINING FOR LOVE ( پاینینگ فور لاو ) : کره قهرمان اسبهای سرعت آمریکای شمالی به نام ONE WAY LOVE
برای دیدن خط خونی پاینینگ فور لاو اینجا کلیک کنید.

PINING FOR LOVE