مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

همه اسبها را عاشقانه دوست دارم

۱۳ بهمن ۱۳۹۱

مصاحبه در مجله دنیای ورزش – شماره ۱۹۹۸ – نهم بهمن ماه ۱۳۹۱

32.pdf

33.pdf

برچسب‌ها: ٬