مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

شمارش معکوس برای جام: یک پرنده….بهتر از دریا

۲۰ مهر ۱۳۸۸

اگر Sea The Stars  نتواند به کالیفرنیا سفر کند، که البته احتمال سفرش بیشتر است و Rachel Alexandra  در فهرست غایبین قرار بگیرد ، مسابقات امسال Breeder’s Cup مانند قبل جالب نخواهد بود.

با این فرض که Sea The Stars  هم نمی تواند در این رقابت شرکت کند ، این درست است که بگوییم هیچکدام از این دو اسب بزرگ تا کنون از World Championship اجتناب نکرده اند مگر در امسال و این یک تفسیر ناراحت کننده است وقتی که  نیاز شدید این کاپ به سوپر استارها را می بینیم .

با این حال ما بهترین سوپر استارها را داریم ، Sea The Stars  در اروپا و Rachel Alexandra  در امریکا که این دودر طول ۳۰ سال گذشته بزرگترین  اسبهای ماده و نر برای شادی و هیجان بیشتر در میان علاقه مندان به اسبدوانی می باشند.

کاری را که Sea The Stars  امسال انجام داد شگفت آور بود. حتی اسب های افسانه ای چون Nijinsky، Mill Reef ، Bridgardier Gerard ،Dancing Brave و Shergar قادر نبودند از عهده شش گروه متوالی چون Tow Thousand Guineas ،English Derby و Prix de I’Arc de Triomphe‌و… با هم دیگر برآید .