مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۰ سیهلی

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ جی پیگ لهن گرین ورونیکا ۴ حاج مهدی جرجانی ۸۹/۹/۵ ۸۹/۱۲/۲۷ آبستن ۹۰/۱/۱۶ images برای اولین سال کشش میشود
۲ بای بای بن بکت فی روگ ۷ هورس ایران سال قبل ۸۹/۱۲/۱۸ آبستن ۹۰/۱/۸ images کره دار از المرام
۳ گل سروین آگوگ وینر ۴ آقای احمدی ۸۹/۱۱/۳ ۸۹/۱۲/۴ آبستن است images برای اولین سال کشش میشود
۴ ثمر پرنس روپرت ثروت ۱۴ آقای حلمی سال قبل ۹۰/۱/۷ آبستن ۹۰/۱/۲۹ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۵ مجیک میلکام میلکام دش آف مجیک ۵ مهندس علی درمانی سال قبل ۸۹/۱۲/۱۹ آبستن ۹۰/۱/۸ images کره دار از المرام
۶ کات گلاس فنتستیک لایت شدی پوینت ۷ هورس ایران سال قبل ۸۹/۱۲/۲۶ آبستن ۹۰/۱/۱۲ images کره دار از المرام