مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

گروه اسبدوانی ما

قهرمانی مجیک میلکام در ریوکالکشن مایل کاپ88

قهرمانی مجیک میلکام در ریوکالکشن مایل کاپ۸۸

گروه اسبدوانی ما با هدف اعتلای فرهنگ کار گروهی شکل گرفت. مبانی اعتقادی ما در این مهم همان اصول اولیه حاکم بر مذهب و زندگیمان است.
ما بنای کار را بر پایه صداقت و درست کرداری و تلاش و کوشش و پیگیری در کلیه امور و از همه مهمتر امور مرتبط با اسب بنا نهاده ایم.

تفکرمان این است که این حیوان نجیب ، امانت الهی است در نزد ما

با یکدلی و همفکری و با بهره گیری از آخرین متد و دانش روز دنیا و با تطابق آنها با امکانات و بضاعت موجود در میهن عزیزمان کوشیده ایم تا تحول و گامهای مثبتی در راستای بهبود کیفیت اسب تروبرد و دوخون و صنعت اسبداری و اسبدوانی برداریم.
از خداوند متعال خواستاریم یاریمان نماید.

مسئولیت  مربیگری و آماده سازی اسبهای کورسی مجموعه هورس ایران در حال حاضر به عهده آقای جمشید روشنی است.
این سمت تا قبل از مسابقات پاییزه ۸۹ گنبدکاووس به عهده برادر کوچکتر ایشان آقای حمید روشنی بود .