مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

خدمات

خدمات کشش و باروری :pergnant

مادیان‌ها پس از ورود به مجموعه توسط دامپزشک محترم مجموعه معاینه گردیده و گواهی وضعیت سلامتی مادیان صادر می‌گردد و در صورت مشاهده بیماری بلافاصله درمان آغاز می‌گردد و در صورت سلامت در برنامه ریزی جهت کشش قرار می‌گیرد.
چنانچه تا پایان فصل کشش مادیان آبستن نگردد ، وجهی بابت کشش دریافت نخواهد گردید و مالک مادیان فقط هزینه نگهداری و دامپزشکی را پرداخت خواهد نمود و وجه کشش پس از صدور گواهی توسط دامپزشک مبنی بر آبستن نبودن مادیان به مالک مادیان عودت داده خواهد شد .

  •  

خدمات نگهداری :

مجموعه نگهداری شامل اصطبل با تعداد ۴۶ باکس استاندارد و ۴ باکس زایمان می‌باشد . نوع علوفه مصرفی شامل یونجه خالی و خوراک مخلوطی از جو، سبوس، سویا و تفاله چغندر می‌باشد و هر مادیان متناسب با نیازش تغذیه می‌گردد. نظافت روزانه ۲ نوبت از دیگر خدمات این مجموعه است .

توضیح اینکه : چنانچه مالک مادیان در زمان تحویل مادیان از رسیدگی و وضعیت جسمانی او راضی نباشد وجهی بابت پانسیون دریافت نمی گردد و هزینه نگهداری را میهمان مجموعه می‌باشد.


هزینه نگهداری :

هزینه نگهداری سال ۹۳ برای مادیانهای خالی روزانه  ۱۵۰۰۰۰ ریال و مادیانهای کره دار روزانه ۱۸۰۰۰۰ ریال در دوره کشش خواهد بود .

هزینه پانسیون در خارج از فصل کشش و شرایط عادی ماهیانه ششصد هزار تومان میباشد .
هزینه های دامپزشکی طبق صورت دامپزشک و داروهای مصرفی طبق فاکتور اخذ خواهد شد .


دامپزشک : آقای دکتر محمد باقری