مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

گالری فیلم و عکس

گالری تصاویر

گالری تصاویر سیلمی ها

گالری تصاویر کره های المرام

گالری تصاویر تولیدات-مادیان و کره ها

گالری تصاویر کشش

گالری تصاویر اسبهای مسابقه

گالری تصاویر اسبهای ایرانی

گالری تصاویر اسبهای خارجی

گالری تصاویر مسابقات بهاره ۸۹ گنبد (استودیو وهاب)

video2
فیلم های تریفیک چلنج کورس گروه ۳ Marju Mahab Al Sheemal   کورس جبل علی اسپرینت   تصاویر بعد از کورس جبل علی اسپرینت

فیلم های المرام کارناوال 2008 دوبی کورس اول  کارناوال 2008 دوبی کورس دوم

فیلم های سیهلی کارناوال 2005 دوبی کورس اول   کارناوال 2005 دوبی کورس دوم    کارناوال 2005 دوبی کورس سوم    کارناوال 2006 دوبی کورس اول    کارناوال 2006 دوبی کورس دوم    دوبی دیوتی فری G1 ورلدکاپ سال 2006    کارناوال 2007 دوبی کورس اول G2    کارناوال 2007 دوبی کورس دوم G2    دوبی دیوتی فری G1 ورلدکاپ سال 2007

 فیلم های کره های المرام قهرمان بوگاتی و نایب قهرمان مسترکی - هفته ۱۰ پاییز آق قلا ۱۳۹۱  قهرمان بوگاتی هفته ۲ بهاره گنبدکاووس ۱۳۹۱   ۱-بوگاتی ۲-مسترگی ۳-گلدفایر در هفته ۷ تابستان ۱۳۹۱ تهران   قهرمان اطلسی هفته ۷ پاییز آق قلا ۱۳۹۱   قهرمان اطلسی هفته ۱ بهاره گنبدکاووس ۱۳۹۱   قهرمان مسترکی هفته ۶ تابستان بندر ترکمن ۱۳۹۱   قهرمان گلدفایر هفته ۴ تابستان تهران ۱۳۹۱   قهرمان اسکورت هفته ۵ پاییز آق قلا ۱۳۹۱

فیلم های مجیک میلکام  کورس اول   کورس دوم   کورس سوم   کورس چهارم  کورس پنجم  کورس ششم   کورس هفتم   کورس هشتم   کورس نهم   کورس دهم (آخرین قهرمانی)   تشویق و حضور مردم در هفته قهرمانی
فیلم های میس بیوتی  کورس پنجم   کورس ششم   کورس هفتم   کورس هشتم
فیلم های ویند میلکام  هفته 6 پاییز 88   هفته 14 پاییزه 88 فیلم های لاکی رانر  هفته 14 پاییزه 88 فیلم های بیونسه  هفته 3 تابستان تهران

فیام های ساتین اسلیپرز  هفته 7 پاییز 89 گنبدکاووس

فیلم های تاکسه وی   هفته 22 پاییزه 89 گنبدکاووس    هفته قهرمانی پاییز 89 گنبدکاووس   هفته 5 تابستانه 90 تهران    هفته 7 تابستانه 90 تهران

گالری فیلم اسبهای برتر جهان و کورس های مهم و تاریخی

بلمونت استیکس 1973 ( ثبت رکورد جهانی 2400 متر دنیا توسط Secretariat )

فیلم قهرمانی AP INDY در مسابقه بریدرز کاپ کلاسیک 1992

فیلم واکینگ AP INDY

بریدرزکاپ کلاسیک 2009 ( Zenyatta )       بریدرزکاپ کلاسیک 2010 ( Blame - Zenyatta )

فیلم کورسهای سیاتل اسلو کنتاکی دربی 1977 ( Seattle Slew )    بلمونت استیکس 1977 ( Seattle Slew ) (1103)

فیلم کورسهای راچل الکساندرا : پریکنس استیکس 2009 ( Rachel Alexandra تنها مادیان برنده این کورس از سال 1924 )

کنتاکی اوکس 2009 ( Rachel Alexandra )

هاسکل استیکس 2009 ( Rachel Alexandra )