مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

اسبهای مسابقه

نام اسب جنس نام پدر نام مادر نژاد‍ نام مالک تعداد استارت مقام اول مقام دوم مقام سوم عکس ها توضیحات
بای بای کوئین مادیان المرام بای بای بن تروبرد داخلی هورس ایران ۲ ۱ ۱ - images در حال آماده سازی
مسترکی نریان المرام شاهدخت تروبرد داخلی حسین آیت اللهی ۴ ۱ ۲ - در حال آماده سازی
 ساسی کوئین مادیان  ودر وارنینگ  ساسی استفانی تروبرد داخلی  حسام حلمی - - - - در حال آماده سازی
 اسپریت نریان  المرام ثمر  دوخون حسام حلمی ۶ ۱ ۱ - در حال آماده سازی
  آریا ناز مادیان  المرام ویساژ تروبرد داخلی   رضا نساج ۲ - ۱ - در حال آماده سازی
بای بای لیدی مادیان المرام  بای بای بن تروبرد داخلی حسام حلمی - - - - در حال آماده سازی
میراکل مادیان المرام مجیک میلکام تروبرد داخلی  هورس ایران - - - - در حال آماده سازی
آلبرت نریان المرام ساسی استفانی تروبرد داخلی هورس ایران - - - - در حال آماده سازی
الکساندرا مادیان المرام کات گلاس تروبرد داخلی هورس ایران - - - - در حال آماده سازی
- – - نریان المرام ویند میلکام تروبرد داخلی هورس ایران - - - - در حال آماده سازی